• Դասընթացի  նպատակն  է, որ  աշակերտները  իմանան, թե  ինչ  է  մասշտաբը
  • Կարողանան  քարտեզի  կամ  պատկերի  մասշտաբի  միջոցով  հաշվարկել  երկու  վայրերի  իրական  հեռավորությունը
  • Կարողանան  ,երկու  վայրերի  իրական  հեռավորությունը  իմանալով, հաշվարկել  նրանց  պատկերների  հեռավորությունը  քարտեզի  վրա