Աշակերտները կիմանան թվի գրության առաջին դասի մեջ մտնող կարգերը՝միավոր, տասնավոր,հարյուրավոր