Այս դասընթացում մենք կուսումնասիրենք և կկրկնենք նախադասությունը, նախադասության գլխավոր անդամները, կսովորենք, կվերհիշենք  նախադասության սահմանումը և կորոշենք, թե նախադասությունը քանի՞ անդամնր ունի, պարզ նախադասությունները քանի՞ տեսակի են լինում, կհարստացնենք բառապաշարը։  Այնուհետև վարժությունների միջոցով կամփոփենք և կամրապնդենք ստացած գիտելիքները։