Այս դասընթացը կազմված է Մաթեմատիկա առարկայի երրորդ  դասարանի   դասընթացի <<Տվյալներ, դրանց հավաքումը և մշակումը.խնդիրներ>> թեմայի <<Ճշմարիտ և ոչ ճշմարիտ>>ենթաթեմայի համար: Այն  իր  մեջ  պարունակում է  մի փոքր տեսական նյութ ասույթների, ճշմարիտ և կեղծ  դատողությունների  մասին:

Եթե նախադասությունը  պարունակում է  պնդում,որի  մասին  կարելի  է ասել <<ճշմարիտ է>>/ճ/ կամ <<կեղծ  է >>/կ/, ապա այդպիսի  նախադասությունը կոչվում է ասույթ: 

Հարցական  և  հրամայական  նախադասություններն  ասույթներ չեն:

օրինակ՝   

                          Ա  Ս  ՈՒ  Յ  Թ  Ը

Ճշմարիտ է,

 Կեղծ  է

 Կան  եռանկյուններ, որոնք ունեն երկու  կողմ:

    կ

Բոլոր զույգ թվերը  բաժանվում են   3 –ի :

    ճ

Կենտ թվերը  չեն  բաժանվում    2 –ի:

   ճ

 Շրջանագծի  կենտրոնը  պատկանում է  այդ շրջանագծին:

 

 Շրջանի ներքին  կետի  հեռավորություննն այդ շրջանի կենտրոնից փոքր է շրջանի շառավիղից:

 

 Մարդը  կարող է ապրել  մինչև   343  :

 

Կան ձկներ, որ  լույս  են  արտադրում: