Կիբեռանվտանգությունն արդի աշխարհի կարևորագույն հարցերից մեկն է, քանի որ աշխարհում լայն տարածում է գտել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը տարբեր տիպի հիմնախնդիրների լուծման համար:

Շատ կարևոր է ծնողների տեղեկացված լինելը առցանց անվտագնության գործիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան պաշտպանել իրենց երեխաներին վերահաս վտանգներից: