7-րդ և 8-րդ դասարաններում ուսումնասիրված թեմաների հիման վրա կարելի է նախնական պատկերացում կազմել անօրգանական նյութերի և դրանց դասակարգման վերաբերյալ։ Անօրգանական նյութերը կարելի է դասակարգել․

  • օքսիդների
  • հիմքերի
  • թթուների
  • աղերի և
  • այլ նյութերի։
Նյութերի դասակարգման հիմքում ընկած է դրանց բաղադրությունը, որոշ հատկություններ։ Դասակարգման հիմքումընկած է ալն հիմնական գաղափարը, որ ցանկացած տարր նախ և առաջ բնորոշվում է իր առաջացրած օքսիդների ու հիդրօքսիդների բնույթով։