Երեվանի թիվ 177 դպրոցի պատմաշխարհագրական մերոդ –միավորում

Ուսուցչուհի Նունե Վաղարշակի Խաչատրյան  ԴԱՍԱՐԱՆ ____վեցերորդ______________________________________________


ԱՌԱՐԿԱ ____Հայոց եկեղեցու  պատմություն_______________________________

ԹԵՄԱ ____Ծաղկազարդ: Տտոնի իմաստը: Տոնակատարությունը /մեկ դասաժամ /

 

 

Դաս

Դասի թեման

Չափորոշիչ

17

Ծաղկազարդ:Տոնի իմաստը: Տոնակատարությունը:

Իմանա`

 

 

Կարողանա` բնութագրել


Գիտելիքների ստուգման թեստ

Հավաքել գնահատելու համար

 

Թեստ

1.      Ի՞նչ է տոնը           / 1 միավոր /

2.    Քանի՞  խմբի  են բաժանվում  Հայոց  եկեղեցու  տոները  

3.       Ի՞նչ է նշանակում Օվսաննա  / 1 միավոր /

4.      Զատկից  մեկ  շաբաթ առաջ  տոնվում / 1 միավոր / 

ա/Բուն Բարեկենդանը     

բ/Ծաղկազարդը

գ/Վարդավառը

դ/Սուրբ Սարգիսը                                                                                    

 5.      Կատարել համապատասխանեցում

 

 տոն

 բնակարանից  դուրս  տոնվող տոներ

 տաղավար

 ուրախություն

 փառաբանել

 մեծարել

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                          

    

      

 ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1

ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ

Ծաղկազարդ: Տոնի իմաստը:Տոնակատարության իմաստը:

ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Սովորողներին մանրամասն գիտելիքներ հաղորդել տոնի անվանման, ծագումնաբանության նաադրյալների մասին:

Հիսուսի-/իբրև Մեսիա, Երոսաղեմ հանդիսավոր մուտքի:

Ներկայացնել ծաղկազարդ տոնի եկեղեցիական իմաստն ու ժողովրդավարական տոնակատարությունը /

 Ներկայացնել տոնի  ուտեստները, երգերը,  պարերը, խաղերը և այլն

Ուսուցիչը լրացուցիչ ինֆորմացիա կտա Ավագ շաբաթվա Ավագ օրերի մասին /բաշխիչ նյութի բաժանում /:

Դաստիարակել այնպիսի սերունդ, որը կհպարտանա, որ ինքը քրիստնյա է և իրեն է ի պահ տրված հայոց  տոների, ազգային ավանդույթների խորհրդավոր գանձարանը:

Կապաշխարի իր  կատարած մեղքերի համար,երբեք չի առաջնորդվի ուրիշների կարծիքներով/ երեսուն արծաթով չի դավաճանի  մարդկանց /:

 

 

ԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Նպաստել աշակերտների պատմելու ունակության  զարգացմանն ու բառապաշարի հարստացմանը:

Կկարողանան կյանքում  կիրառել տոնի խորհուրդները /ծառատունկ,գարնան դիմավորում /ծառզարդարդ /,երիտասարդների երջանիկ միության և այլն:

 Երեխաների մոտ ձևավորել ստեղծագործական այնպիսի զգացմունքներ  ու  կարողություններ, որ զգան սեփական ավնդույթների,եկեղեցիական տոների պահպանումը դրված է հենց իրենց  ուսերին , որ հայեցի Հայաստանով է պայմանավորված համայն աշխարհում սփռված հայության և

Հայոց եկեղեցու   գոյությունը:

 

 

ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԿԻՄԱՆԱՆ

Ինչու է տոնը կոչվում ծաղկազարդ:

Երբ է տոնվում, ինչ խորհուրդ ունի:

Կնկարագրեն Ծաղկազարդ տոնի  եկեղեցիական իմաստը:

Կնկարագրեն Ծաղկազարդ տոնի   տոնի ժողովրդական իմաստը:

Եկեղեցիական տոնացույցում կնշեն տոնի  տեղը և դերը:

Կկարողանան մեկնաբանել եկեղեցում ծառերի կանաչ ճյուղերի օրհնելու և տուն տանելու գաղափարը,տոնի ուտեստները,տոնի հետ կապված նկարները ,ուտեստները, երգերը, խաղերը  /հեղինակներին /,

 

ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ

Վերլուծել  Ծաղկազարդի բովանդակությունը,ժամանակաշրջանը, մտապահել տոնի հետ կապված  կարևոր գաղափարները /ինչ էր  խորհրդանշում ավանակը, ուռենու ճյուղերը,Խաչի զարդարումը, տոնի ուտեստները կպատրաստեն,կկազմակերեն տոնի հետ կապված խաղերը, կհամեմատեն տարբեր տեղերում ինչպես է տոնը  նչվում , կգնհատեն  տոնի դերը և նշանակությունը:

Համագործակցել, ձևավորել ինքնագնահատական և ճիշտ եզրահանգում կատարել:

ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 1

Կազմակերպչական մաս

Պահանջվող նյութեր`ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ, դասանյութի պատրաստի տարբերակը /Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ, դասագիրք, նշագրիչ, տոների աղյուսակ, թղթեր, բաշխիչ նյութեր:Ծաղկազարդ տոնին նվիրված պարագաներ  պատրաստված երեխաների  ձեռքով  /զարդարված ծառ,գլխարկներ,ուռենու ճյուղեր,խաղի պարագաներ,ուտեստի տեսականիներ  և այլն:

 

Միջառարկայական կապ`Բնագիտություն, գրականություն, կերպարվեստ, երգ,  հայոց պատմություն, երգ- պար,աշխատանքի ուսուցում,աշխարհագրություն:

 

Ուսուցման մեթոդներ և հնարներ`Մտագրոհ, խմբավրում, հարց ու պատասխան,ԳՈՒՍ./հիշիր ճշտել որը- երբ կամ այլ մեթոդ…………

Տևողությունը`  45 րոպե:

Հաճախումների ստուգում 1ր:


 

Դասի ընթացքը

Խթանման փուլ`Ուսուցիչը ներկայացնում է թեմայի վերնագիրը: Մտագրոհի միջոցով բացահայտում է թե երեխաները նախնական ի՞նչ ինֆորմացիա են հավաքել Ծաղկազարդ տոնի վերաբերյալ և ինչ նախապատրաստական  աշխատանք են կազմակերպել /այդ ընթացքում երեխաներից ակնկալվում է, որ կթվարկեն դասի հիմնական բանալի բառերը:

Իմաստ...     Զրույցի մեթոդով վերհիշել<<Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ>> թեման,հիմնական բովանդակությունը, ինչու Հիսուսը գնաց Երուսաղեմ ,ինչպես են մարդիկ դիմավորում Հիսուսին,Ինչու էր Հիսուսի քարոզներն ու գործերը անհանգստացնում քահանայապետերին/բաձրաստիճան հոգևորական/ և փարիսեցիներին: Վերհիշել  այդ տեսարանը ,երբ Հիսուսին ուզում էին խառնել կայսրի գործերին  հիսուսը հասկանալով նրանց խարդախությունը ասաց. Ցույց տվեք ինձ մի դահեկան:

Երբ նրանք մի մետաղադրամ  բերեցին,Հիսուսը հարցրեց նրանց.

Այս պատկերը ումն է:

_Կայսրինը, պատասխանեցին նրանք:

_Գնացեք, տվեք ԿԱՅՍՐԻՆԸ~ԿԱՅՍԵՐ ԵՎ ԱՍՏԾՈՒՆԸ~ ԱՍՏԾՈՒՆ-ասաց Հիսուսը Կատարել  քննարկում.Ինչ հասկացանք և ինչ իմացանք /երկու րոպե զույգերով քննարկում ապա ամբողջ դասարանով/: Այդ նկարը դնել էկրանին:

Գրատախտակին  քարտեզագրվում է դասի հետ կապված հիմնական հասկացությոնները, այնուհետև աշակերտները ուսուցչի օգնությամբ վերոնշյալ բառերը խմբավորում են /միևնույն գաղափարի բառերը համարակալելով նույն համարով, որից հետո նույն համարի բառերին տալիս են մեկ ընդհանուր  խորագիր: Դասարանը բաժանում է խմբերի խորագիր բառերի քանակով: Հանձնարարվում է յուրաքանչյուր խմբի լրացնել համապատասխան խորագիրը,օգտվելով իրենց հավաքած նախնական ինֆորմացիայից, դասագրքից  և ուսուցչի տված ինֆորմացիայից, աղյուսակից, նկարներից և այլն:

Ուղղակի………լրացում

 

Դասի հիմնական  հասկցություններն են .  

 Հայոց եկեղեցու տոն, ծառզարդար, ուռենու ճյուղեր, մոմեր, նորապսակներ, նախշած խաչ, զատկից առաջ,

ՕՎՍԱՆՆԱ,Փրկիչ,դիմավորումը աղմուկ աղաղակով/եթե նրանք լռեն  քարերը կաղաղակեն,փրկագործություն/փրկագործության գինը եղավ նրա մատնությունը և անպատիվ մահը-խաչելիությունը,այդ օրվա խորհուրդը պահպանվեց ,մեր ժողովուրդը նույնպես հավաքվում է ցնծության մեջ է, որ ժողովուրդը գիտի ,որ գնալու է դեպի երկնքի արքայություն                                           

Իմաստի ընկալման փուլում ուսուցիչը Ծաղկազարդ տոնի հետ կապված ունի նախապես կազմած գծապատկեր ըստ տոնի խորագրերի:

Բնութագրությունը հասանալի չէ


Բնութագրությունը հասանալի չէ