10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական հոսք

Ներկայացվում են լայնորեն կիրառվող արխիվատորները,վերջիններիս կիրառման անհրաժեշտությունը, արդյունավետությունը և ոլորտները: Կսովորենք արխիվացնել ֆայլերն ու թղթապանակները և ապաակտիվացնել արխիվացված ֆայլերն ու թղթապանակները: