Դասընթացը նախատեսված է 4-րդ դասարանի սովորողների համար

Թեմայի ուսումնասիրությունից հետո uովորողնրը կծանոթանան 

1.Կոտորակին

 2.Համարիչ եւ հայտարար հասկացություններին

 3.Կկարողանան առանձնացնել պատկերի  տրված մասը եւ նէրկայացնել առանձնացված մասի       կոտորակը

 4.Լուծել թվի մասը գտնելու վերաբերյալ խնդիրներ