Գոյական անվան մատչելի, հետաքրքիր, ժամանցային, պատկերավոր ուսուցում