Այս դասընթացի նպատակն է օգնել սովորողներին բարելավել անգլերենի իդիոմների մասին իրենց ունեցած գիտելիքները, սովորել նոր իդիոմներ, ծանոթանալ դրանց գործածությանն ու կիրառությանը։