Համակարգչում ծավալուն ինֆորմացիայի մշակումն իրականացնելու նպատակով հաճախ այն ներկայացնում ենք աղյուսակի տեսքով: Այդ նպատակով ստեղծվել են համակարգչային հատուկ ծրագրեր, որոնք կոչվում են էլեկտրոնային աղյուսակներ: