Փորձնական դասընթացի թիրախային խմբի անդամներ են հանդիսանում 7-րդ դասարանի աշակերտները:Համապատասխան չափորոշչի՝ կուսումնասիրեն 7-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի առարկայական ծրագրի մեջ զետեղված հետևյալ հեղինակներին՝Մուշեղ Գալշոյան,Հրանտ Մաթևոսյան,Վիլյամ Սարոյան,Ջեկ Լոնդոն: