Սիրելի՛ սաներ, այս դասընթացից դուք կյուրացնեք՝ նախադասության գլխավոր անդամները, կտարբերակեք ենթական, ենթակայի արտահայտման ձևերը, ստորոգյալը,  ստորոգյալի տեսակները, կկարողանաք առանձնացնել զեղչված ստորոգյալով կառույցները, կսովորեք դրանք ճիշտ կետադրել: