Մանկավարժական  գործընթացում խաղային տեխնոլոգիաներն ըստ տարբեր դասակարգման և տիպաբանության կիրառվել են շատ վաղուց, սակայն դրանց ներդրումը հեռավար ուսուցման ընթացքում նորամուծություն է։                                                                                                                               Ներկայումս խաղային տեխնոլոգիաներն առավել կիրառական են տարրական դասարաններում, իսկ կրթական մյուս աստիճաններում սովորողների տարիքային, անհատական, հոգեբանական  առանձնահատկություններին համապատասխան աստիճանաբար սահմանափակվում են։ Ավելի մանրամասն մենք կուսումնասիրենք այս դաընթաում։