Ժողովրդավար հասարակություն: Ընկալումների բազմազանություն: Կարծրատիպեր: Հանդուրժողականություն, իրավահավասարություն: Միջմշակութային հաղորդակցություն: Փոփոխությունները մարդու կյանքում: Անհատի դերը: