Դասի  ընթացքը                                                                    1.Մտագրոհ մեթոդի միջոցով ամփոփել դասը:                                                                            2.   Աշակերտները կկարդան նախօրոք հանձնարարված շարադրությունները` <<Հույս>>,    <<Հավատում եմ>>,  <<Սեր>>   վերնագրերով:  Լավագույն շարադրությունը կգնահատվի ( մրցութային):                                                                                                                                        3. Գրատախտակին կգրեն թեւավոր խոսքեր ,ասացվածքներ ,առօրյայում օգտագործվող արտահայտություններ, որոնց մեջ կլինեն հույս, հավատ, սեր տերմինները :                                                                                                                                                                                      4. Դրանից հետո երեք խմբերից յուրաքանչյուրը կներկայացնի իր պատրաստած պաստառը եւ լավագույնը կխրախուսվի( մրցութային):                                                                                    5. Խմբային աշխատանքի ժամանակ աշակերտները կմարմնավորեն «Հույսը»,  «Հավատը» , « Սերը»  ( մրցութային):                                                                                                                     6. Արտասանություն  - «Սերը»                                                                                                         7. Ուսուցչի խոսք