Դասընթացը կազմված է 4 դասից, որոնց ուսուցման արդյունքում աշակերտները կծանոթանան ժողովրդական բանահյուսության տեսակներին, առասպելի և վիպերգի ժանրային առանձնահատկություններին, կկարդան «Հայկ և Բել», «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ», «Արտաշես և Սաթենիկ» վիպերգերը, կսովորեն անգիր հատվածներ, կկարողանան մեկնաբանել դրանց ստեղծագործական պատմությունը, ժամանակաշրջանը, կբնութագրեն հերոսներին, կմեկնաբանեն պատկեարվորման-արտահայտչական միջոցները, գաղափարը և արվեստը։ 

Դասընթացը կազմեց Անահիտ Զոհրաբյանը։