Դասընթացի հեղինակ՝ Գայանե Մուրադյան

  • Ծանոթանալ հայ ժողովրդի ծագումնաբանությանը 
  • Իմանալ նախամաշտոցյան գրի պատմությունը, հայոց այբուբենի գաղտնիքները
  • Կարողանալ վեր հանել հոգևոր արժեքները