Աշակերտները կիմանան և կկարողանան հետազոտական աշխատանքի միջոցով փնտրել և գտնել տեղեկություններ Տերյանի անձնական կյանքի մասին, բանավոր և գրավոր խոսք կստեղծեն և կկազմեն գրողի կյանքի ժամանակագրությունը: