Դասընթացի նպատակն է աշակերտներին ծանոթացնել բազմապատկում գործողության իմաստի հետ, ինչպես նաև՝ սովորեցնել բազմապատկման աղյուսակը հիշելու տարատեսակ հետաքրքքիր հնարներ: