Ողջունում եմ սիրելի մասնակիցներ: Այս դասընթացում մենք կուսումնասիրենք իրականության մեջ հաճախ հանդիպող այնպիսի պատկերներ, որոնց պատկանող ոչ բոլոր կետերն են գտնվում մի հարթության վրա: Դրանք տարածական մարմիններն են, որոնց ուսումնասիրումը առավել կզարգացնի տարածական պատկերացումն ու մտածողությունը աշակերտների մոտ: