Այս դասընթացը նպատակ ունի հնարավորություն ընձեռել ուսումնասիրելու բառի կազմությունը,հիմնական բաղադրիչները։ հետաքրքիր տեղեկություններ կտրվեն հայերենի ածանցների առաջացման մասին։ 

Յուրաքանչյուր նոր  թեման ուսումնասիրելուց հետո հնարավորություն կտրվի հարցաշարի միջոցով ստուգել,համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները։