Դասընթացը իր մեջ ներառում է, բուսական ռեսուրների նշանակությունը, դրանց օգտագործման հիմնախնդիրները և   դրա պատճառով մարդկության առաջ ծառացած հիմնախնդիրները: Վեր է հանում դրանց պահպանման, ճիշտ    օգտագործման  ճանապարհները: Դասընթացը իր մեջ բացի տեսական գիտելիքները ներառում է նաև գործնական    կարողությունների և հմտությունների զարգացում, մասնավորապես << անտառային հրդեհներ>> թեմայով: