Այս դասի ընթացքում սովորելու ենք ընդհանուր բաժանարար և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար հասկացությունները։