Սովորել, թե ինչպես բազմանիշ թվերը գումարել սյունակով: