Նամակի կառուցվածքը,տեսակները. նամակը գեղարվեստական գրականության մեջ