1. Թեման նախատեսված է  Vll դասարանի աշակերտների համար։

2.Այս թեման ուսումնասիրելուց հետո սովորողը պետք է իմանա Արքիմեդի մասին։Կարողանա ձևակերպել Արքիմեդի օրենքը,հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդող ուժի մեծությունը և ուղղությունը։

3.Կարողանա փորձնական ճանապարհով կարողանա ուժաչափի միջոցով որոշել հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդող Արքիմեդյան ուժը։

4.Լուծել այս թեմային վերաբերվող խնդիրներ

5.Իմանա Արքիմեդի օրենքի հայտնագործման պատմությունը։