Դասընթացի նպատակները.

  1. Գրողի ապրած պատմական ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնութագրի իմացություն
  2. Հայ գրականության մեջ գրողի տեղի և բերած նորության ընկալում և արժևորում
  3. Գրական ժառանգության գաղափարական բովանդակությունը ընկալելու և մեկնաբանելու կարողություն
  4. Գեղարվեստական երկերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները քննելու և բնութագրելու կարողություն
01/08/2020
Դասընթացը կազմեց Շուշան Գալստյանը (Հ2 ավագ դպրոց)