Կա Մեծարենց,կա Տերյան, և բազում ուրիշ պոետներ կա,   Բայց Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր     քերթության...
                                                                                                                                                                                                                         Ե. Չարենց