Դասընթացը նախատեսված է Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակների միջավայրում բազմանկյունների կառուցման հմտություններ և կարողություններ ձևավորելու համար: