Դասընթացում ներկայացվում են սնկերի թագավորության առաջացումը, սնկերի կառուցվածքը, տեսակները, նրանց սննդառությունը, որոշ տեսակների առանձնահատկությունները։ Ներկայացվում են նաև հետաքրքիր փաստեր սնկերի մասին, տեսահոլովակներ։