Ողջու՛յն, սիրելի աշակերտներ։ Դասընթացում ներկայացվել են <<Մայրենի 2>> դասագրքի <<Մեր տունը>> երկրորդ թեմատիկ խմբի նյութերը։