Թեմա 1. Դասընթացի խնդիրները և նապատակը

 1. Հագուստի տարրերի խորհրդանշական  իմաստի արտահայտումը դարձվածքներում
 2. Շապիկ և փեշ
 3. Գոգնոց, գոտի
 4. Գլխի հարդարանք
 5. Ագանելիք և ոտք
 6. Թևք և ձեռք (թև)

Թեմա 2. Գույների խորհրդանշական իմաստները դարձվածքներում

 1. Կարմիր
 2. Կարմիր-կանաչ
 3. Կանաչ
 4. Սպիտակ և սև

Թեմա 3. Մահվան և թաղման հավատալիքների արտացոլումը դարձվածքներում

 1. Մահվան և թաղման հավատալիքներն արտացոլող դարձվածքների իմաստային և լեզվական շերտեր
 2. Հոգու ընկալումների դարձվածային արտապատկերումները
 3. Մահվան ոգու ընկալումների դարձվածային արտապատկերումները
 4. Մեղքի գիտակցման դարձվածային բնորոշումները
 5. Անդրաշխահի մասին պատկերացումները դարձվածքներում