Ծանոթացում մեր երկրի գրքերին, մեր ուսումնասիրած գրքերին։

Տեղեկություններ ու ստեղծագործական աշխատանքներ։