School N 177 after Galina Starovoytova

Teacher: Evelina Mangasaryan

Դասի նպատակը՝            Բանավոր խոսքի,աշխատանքային     

                                         հմտությունների , բեմական կերպարների վերարտադրման

                                         կարողությունների զարգացում,

                                         Մեծ Բրիտանիայի մասին գիտելիքների հարստացում