What's the weather like around the world?

Առարկա   անգլերեն

Ուսուցիչ   Ռուզաննա Եղիազարյան

Դասընթացը նախատեսված է հիմնական դպրոցի 5րդ դասարանի աշակերտների համար

Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել երեխաների վերարտադրողական,                                                                                                                        ընկալողական բառապաշարը նոր բառերի հաշվին: 

 Երեխաները կկարողանան.

 գործածել նոր յուրացրած բառապաշարը խոսելիս, գրելիս                                                     

 հասկանալ բառերը ունկնդրելիս,ընթերցելիս տեղեկատվություն         

 ստանալու նպատակով