Դասընթացում ներկայացվում են չափահաս  մարդու կմախքը,  կմախքի բաժինները,  մարդու կմախքի առանձնահատկությունները: