Գաղափար գոյականի հոգնակի թվի կազմության և համակատար դերբայի մասին։