World of English - Home | Facebook

Դասընթացը պատրաստել է Անուշ Կոստանդյանը, ք/ Երևան, 197 հիմնական դպրոց:

Դասընթացը նախատեսված է հիմնական դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորողների համար:


Դասընթացի նպատակը

 • Այս դասի ուսուցմամբ աշակերտը պատկերացում կունենա անգելերենի ժամանակաձևերից անցյալ ժամանակի մասին
 • Կկարողանա կիրառել այն գրավոր և բանավոր խոսքում
 • Գաղափար կունենա կանոնավոր և անկանոն բայերի մասին իրենց թարգմանություններով
 • Կնպաստի աշակերտի քերականակական մտածողությանը՝ հետագա նյութերի յուրացման պրոցեսում
 • Նպաստել օտար լեզվի նկատմամբ պատկերովոր մտածողության զարգացմանը
 • Հաղորդակցական կարողությունների զարգացում 
 •  Ազատ տեղաշարժման իրավունքից օգտվելու հնարավորությունների իրականացում 
 • Սովորողների մոտ սեփական երկրի և այլ ազգերի մշակույթների հանդեպ հարգանքի ձևավորում 
 • Ինքնակրթությամբ զբաղվելու կարողության ձևավորում:


                                                                                    Դասընթացի խնդիրները

 • Զարգացնել սովորողների լեզվական խոսքային, հանրամշակութային, գործաբանական, փոխհատուցման, ուսումնաճանաչողական կարողությունները 
 • Բարձրացնել դպրոցից դուրս սովորողի շփման վստահությունը շ
 • Հարստացնել սովորողի օտարալեզվյան բառապաշարը 
 • Ձևավորել ինքնուրույն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու կարողությունները 
 • Զարգացնել ընթերցած նյութը վերլուծելու կարողությունը 
 • Զարգացնել սովորողների բանավոր խոսքը` կարդացածը ստեղծագործաբար վերարտադրելու, քննարկելու, տարբեր թեմաներով զրույցներ անցկացնելու, երկխոսություններ կառուցելու միջոցով 
 •  Զարգացնել ընդհանուր խոսքային` խոսելու և լսելով հասկանալու, ինչպես նաև միջնորդավորված հաղորդակցման` ընթերցանության միջոցով օտար լեզվով նյութը հասկանալու և գրավոր խոսքին տիրապետելու հմտությունները:
    Դասընթացը տևելու է 2 շաբաթ:

                                                           Օգտագործված գրականություն և էլեկտրոնային նյութեր


 • G. Gasparyan, N. Hovhannisyan, H. Kajberuny, english 4, PASRT I
 • https://www.wikipedia.org/