Դասընթացը նախատեսված է սովորողին ծանոթացնել ինչ է ուսումնասիրում մեխանիկայի <<կինեմատիկա>> բաժինը, գաղափար կազմել մեխանիկական շարժման, նրա տարբեր տեսակների մասին: 

  Գաղափար տալ հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժումների մասին: 
  Ծանոթացնել հավասարաչափ, անհավասարաչափ,  հավասարաչափ արագացող և շրջանագծային հավասարաչափ շարժումների հետ: