Հավասարաչափ շարժում:

Արագություն:

Մարմինների փոխազդեցություն:

Մեխանիկական շարժում:

Նյութական կետ: