Թեմայի ընտրությունը կայանում է նրանում,որ ընթերցողը կարողանա ավելի մեծ ու հստակ ինֆորմացիա ունենալ տվյալ երկրի՜ ԱՄՆ-Ի մասին, ծանոթանա երկրի մշակույթին,ավանդույթներին, քաղաքականությանը,խորհրդանիշներին ու պատկերացում կազմի լեզվակիր երկրի պատմության մասին: Թեման բավականին հագեցած է եւ հետաքրքիր, ուսանելի