Դասընթացը նախատեսված է սովորողին ծանոթացնել ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկա առարկան: Ինչպես են բացատրվում բնության բոլոր երևույթները ֆիզիկայի տեսանկյունից: Գաղափար կազմել ֆիզիկական երևույթների, մեծությունների և ֆիզիկական մեծությունների չափման  և դրանց սխալի մասին: