Խոսքն ունի նյութական կողմ,որն ընկալելի է զգայարաններով` տեսողական,լսողական,շոշոփելիքի :

Խոսքը զարգանում է սեփական լեզվի լավ տիրապետումով` սկսած Մաշտոցյան գրերից: