Մեր սննդանյութերը պիտի լինեն բուժական միջոցներ, իսկ բուժական միջոցները`   սննդանյութեր:

                                                                                               Հիպոկրատ