Դասընթացը կազմել է Վարդենիկի կրթահամալիրի հասարակագիտության ուսուցիչ Կամո Բադալյանը

<<Հասարակագիտություն>> ուսումնական առարկայի նպատակները / շաբաթական 2 դասաժամ , տարեկան՝68  


Թիրախային խումբը՝ հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտներ:


Աշակերտները դասընթացի վերջում  պետք է կարողանան

  • Իմանալ ինչ է ուսումնասիրում Հասարակագիտությունը
  • Ինքնուրույն սահմանել ինչ է գեղեցիկը , 
  • Հասկանալ որն է բարոյականը
  • ներկայացնել գեղեցիկի տեսակները
  • Իմանալ որն է գեղագիտական իդեալը
  • Ձևակերպի որն է բարն և չարը
  • Թվարկի Համամարդկային բարոյական արժեքները