Օբյեկտը և դրա մոդելը: Մոդելի համապատասխանությունը օբյեկտին: Մոդելների նշանակությունը և նպատակները: 

Մոդելավորում։

Մոդելների տեսակները և խմբերը` նյութական, երևակայական, տեղեկատվական: Մոդելների օրինակներ: Տեքստային աղբյուրների ստեղծման պլանավորում: Ֆիզիկական փորձի պլանավորում:

Առօրյա պարզ գործողությունների պլանավորում: Պլանավորման և մոդելավորման նմանությունը և տարբերությունները: