Նշանային համակարգեր
Դասընթաց ստեղծող  Անժելա Հովսեփյան
Երևանի  Ղ․Ալիշանի անվան N95 միջնակարգ դպրոցի ինֆորմատիկայի  ուսուցչուհի