Տարրական դպրոցում դասավանդվող մեթոդներն ու հնարաները բազմազան են, կփորձեմ կներկայացնել մեթոդներ իմ պատկերացմամբ, որոնք վերծանել եմ Ջաննի Ռոդարիի «Ստեղծագործական քերականություն» գրքից